Najbolji Vicevi Polovni Motori Oglasi Beograd Novak Djokovic Kupi Prodaj Aukcija Kupujem

Hallo Blog - Teme naše svakodnevnice

Izlaz iz depresije,Dr.Nil Nidli

Besplatne knjige — Autor hallo @ 21:25
IZLAZ IZ DEPRESIJE
Dr.Nil Nidli
Sadržaj
O autoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. Čudesni um i nevidljiva bolest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. Skrivene opasnosti depresije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3. Šta izaziva depresiju? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4. Lečenje depresije ishranom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5. Stil života kao lek protiv depresije . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
6. Lekovite biljke i lekovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7. Stres i zabrinutost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
8. Stres bez potresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
9. Čeoni režanj mozga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
10. Izlečeni za 20 sedmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Dodaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
 
O AUTORU

Dr Nil Nidli je specijalista interne medicine sa posebnim angažmanom u kardiologiji,
gastroenterologiji, hitnoj službi i preventivnoj medicini. Diplomirao je na Univerzitetu
Endrus (Andrews) u Mičigenu, na smeru biohemija. Specijalizaciju je završio 1986.
godine na Uni ver zitetu Loma Linda u Kaliforniji, gde je bio rangiran među prvih 10%
najboljih studenata u svojoj klasi.
Nastavio je sa svojim usavršavanjem interne medicine u Ketering (Kettering) medicinskom
centru na Vrajt (Wright) državnom univerzitetu u Ohaju godine 1989, a iste
godine je dobio sertifikat Američke komisije za internu medicinu. Član je Američkog
medicinskog udruženja, Američkog koledža lekara i Alfa-omega-alfa medicinskog
udruženja, kao i brojnih drugih zdravstvenih i medicinskih udruženja. Postao je izuzetan
stručnjak u kardiologiji, gastroenterologiji i hitnoj službi.
Godine 1989. došao je u Ardmor (Ardmore), u Oklahomi, zbog izuzetne mogućnosti
da radi i sa akutnim slučajevima u internoj medicini sa naročitim angažmanom na hitnoj
službi, kao i na polju poboljšanja načina života i preventivnoj medicini na Ardmor
institutu zdravlja. Dr Nidli radi od 1996. godine kao medicinski direktor na Ardmor institutu
zdravlja i njegovom centru za promovisanje pravilnog načina života. Takođe je šef
medicinskog odeljenja Mersi (Mercy) memorijalne bolnice i zdravstvenog centra, i
predsednik je medicinskog tima.
Dr Nidli je držao mnoga predavanja u Americi, Kanadi, Evropi i Rusiji na temu
ishrane, načina života i zdravlja. Držao je brojne seminare o ishrani, škole kuvanja (sa
svojom ženom Erikom), seminare o stresu i programe za odvikavanje od pušenja. Radio
je u produkciji serije obrazovnih video materijala o zdravlju po pitanjima koja se obrađuju
u ovoj knjizi, i u drugoj njegovoj knjizi Zakoni zdravlja i izlečenja, od kojih su neki
emitovani na nacionalnoj satelitskoj televiziji. Živi u Oklahomi sa suprugom i tri sina.

 

UVOD

 Zašto knjiga o depresiji iz pera specijaliste interne medicine? Iskreno govoreći, nisam
mnogo znao o depresiji kad sam završio specijalizaciju iz interne. Da, imao sam psihijatriju
kao predmet i tokom stažiranja, kada sam i vodio psihijatrijske konsultacije pod
nadzorom. Čuo sam i nekoliko predavanja od uvaženih autoriteta na tu temu. Morao
sam da budem u toku sa delovanjem, uzgrednim efektima i mogućim interakcijama
lekova koji se koriste u lečenju depresije iz prostog razloga što su ih koristili mnogi pacijenti
koji su mi dolazili. Ipak sam ostao šokiran kada sam nakon završetka specijalističke
prakse pročitao članak u časopisu “Archives of Internal Medicine”, koji prati najaktuelnija
istraživanja iz moje oblasti, u kom je utvrđeno da jedan od 3-6 pacijenata koji se
ambulantno leče kod interniste pati od depresije. Ako je ovo tačno, razmišljao sam, onda
je to najčešća bolest kod mojih pacijenata; a osećao sam se nedovoljno potkovanim da
im pomognem da je prevaziđu.
Stoga sam naumio da saznam što je moguće više o depresiji: šta je izaziva, kako se
može sprečiti njen nastanak, kao i kako se najbolje leči. Počeo sam da nabavljam i čitam
najnovije naučne članke od najeminentnijih psihijatara koji su se bavili ovom tematikom.
Većina ovih članaka bavila se time kako najpreciznije dijagnostikovati ovu bolest ili je
obrađivala efekte najnovijih lekova. Oni članci koji su doticali moguće uzroke, obično bi
navodili genetičke sklonosti i nekolicinu socioloških faktora rizika.
Kao internista praktičar, svake sedmice sam po nekoliko sati odvajao da pratim tek
objavljene studije koje se bave internom medicinom. To je široka oblast koja obuhvata
dijagnostikovanje i lečenje bolesti unutrašnjih organa kod odraslih. Jedan od tih “unu -
trašnjih organa” je i mozak. Oduvek sam gajio duboko interesovanje za proučavanje
mozga iz više razloga, a jedan od njih je moje nastojanje da funkcionisanje sopstvenog
mozga dovedem na najviši mogući nivo.
Mnogi od mojih svakodnevnih pacijenata upućeni su mi od strane drugih lekara koji
nisu uspeli da ustanove pravi uzrok koji izaziva njihove simptome. Često sam bivao za -
mo ljen da dijagnostikujem i lečim ove “teške” pacijente. Nakon otkrića da su oni u većini
zapravo depresivni, ne samo da sam nastavio da pratim najnovija istraživanja mozga,
već sam počeo da čitam i članke koji su se specifično bavili depresijom.
Malo po malo, počeo sam da shvatam da su potencijalni uzroci depresije prilično
broj ni i mnogo ih je više nego samo socijalni faktori i genetika. Kada su 90-te godine
otvorile pred naučnicima saznanja o ključnoj ulozi frontalnog (čeonog) režnja mozga u
nastanku depresije, shvatio sam da većini ljudi koji pate od depresije nije rečen pravi
uzrok njihovog stanja. Skoro niko nije radio na dijagnostikovanju samog uzroka koji je
doveo do depresije pacijenta. I šta je bio rezultat? Zavisnost od lekova i/ili psihološko
savetovanje kako bi se preživelo. To je često značilo zameniti simptom neobjašnjive tuge
za čitav niz fizičkih i mentalnih sporednih efekata lekova. To je ponekad čak značilo
ispoljavanje raznih društvenih posledica neadekvatnog savetovanja. Ovim poražavajućim
ishodima dodavana je činjenica da je depresija postajala sve prisutnija u savremenom
društvu.

Imajući sva ova saznanja počeo sam sa novim pristupom mojim depresivnim pacijentima.Umesto da ih samo precizno dijagnostikujem i odmah stavim na najnovije lekove koji bi delovali protiv depresije, prvo bih istražio šta je dovelo do njihovog stanja. Zatim bismo osmislili terapijski plan koji bi se pozabavio ovim uzročnicima. Rezultatisu bili zaista fascinantni. Kroz svega 20 sedmica, velika većina mojih depresivnih pacijenataviše nije zavisila od lekova i savetovanja, pa čak nisu morali ni na internističke kontrole kod mene. Da, bili su zaista izlečeni od ovog mračnog stanja. Kako sam počeo da ova iskustva delim sa kolegama i javnošću, često sam bivao zamoljen da ove uzbudljive informacije složim u knjigu, tako da i mnogi koji me nikad neće sresti mogu imati koristi od ovog pristupa depresiji.Želja mi je da i vi, čitaoče, uživate u ovoj knjizi i da je nađete za korisnu, praktičnui motivišuću dok budete otkrivali PUT IZLASKA IZ DEPRESIJE

1 POGLAVLJE

CUDESAN UM I NEVIDLJIVA BOLEST

A. L. je dobro znao šta znači biti potiš -
ten. U jednom periodu života bio je zapao
u takvu depresiju koja ga je totalno
pgnetarali sala. Jednom drugom prilikom
izjavio je: “Ja sam sada najnesrećniji
čovek na svetu. Kada bi se ono što osećam
jednako raspo delilo na sve pripadnike
ljudske porodice, na čitavoj zemaljskoj
kugli ne bi bilo ni jednog nasmejanog lica.”
A. L. je imao razloga da bude
neraspoložen. Rodio se u siromašnoj
porodici, doživeo neuspeh na poslu, a
potom nije primljen na posao na kojem je,
kako je osećao, mogao da da sve od sebe.
Žena koju je iskreno voleo prerano je
umrla. Kasnije je zaprosio jednu drugu
devojku i ona ga je odbila. Izgledalo je kao
da se zbog svojih iskustava iz prošlosti i
sklonosti ka melanholiji A. L. nikada neće
uzdići iznad okolnosti i učiniti nešto od
svog života.
Decenijama kasnije, na drugom kraju
sveta, dogodilo se nešto slično. Ovoga pu -
ta osoba je pripadala drugom društvenom
sloju. Iako se rodio u bogatoj porodici, V.
Č. se od malena suočavao sa izazovima na
fizičkom, mentalnom i emocionalnom pla -
nu. Kada mu je bilo tri godine, pao je sa
magarca i dobio potres mozga. U jeda -
naestoj godini život mu je visio o koncu
kada je njegov lekar pokušavao da ga
spase od galopirajuće upale pluća. Kada je
imao 18 godina, rasprsnuo mu se bubreg
usled pada sa visine od skoro 9 metara,
nakon čega se sedmicama oporavljao.
Često se činilo da će ga mentalni i
emocionalni izazovi sa kojima se suočavao
dotući. Dva puta je pao na prijemnom
ispitu za koledž na koji je želeo da se upiše. Otac nije umeo da uteši V. Č. kada
su u pitanju bili njegovi neuspesi u školi.
Prebacivao je svom sinu da vodi “dokon,
besciljan i beskoristan život” i – smatrajući
promenu smera u životu potpuno
nemogućom - prognozirao mu da će
postati “običan lezilebović, jedan među
stotinama propalih učenika državnih škola”
koji će na kraju “živeti jednim bednim,
nesrećnim i jalovim životom”. Ovi izazovi
sa kojima se suočavao mladi V. Č. ukratko
objašnjavaju korene depresije koja će ga
mučiti čitavog života. Činilo se da je V. Č.
osuđen da živi povučenim životom, usam -
ljen, nesrećan i potpuno anoniman. Zaista,
čini se da depresija uništava našu
kreativnost, spontanost, našu sposobnost
da postižemo željene ciljeve u životu, da
se radujemo i shvatimo suštinu našeg
bića.
Međutim, depresija ne mora da znači i
kraj nečije životne priče. A. L., čije je puno
ime i prezime bilo Abraham Linkoln, mo -
gao je da se preda svojoj depresiji i da
nikada ništa ne postigne u životu. Umesto
toga, on se probijao napred i postao jedan
od najcenjenijih američkih predsednika
svih vremena. Njegov život je dokaz da
ljudski mozak ima ogroman potencijal. U
jednom trenutku njegovog života činilo se
da je Linkolnov um bio toliko opterećen da
više nije mogao da funkcioniše, ali mu je
kasnije omogućio da sastavi i održi poznati
govor u Getizburgu.
Depresija mladog V. Č. mogla je da bu -
de poslednje poglavlje u tužnoj biografiji
još jednog čoveka u svetskoj istoriji. Me -
đutim, Vinston Čerčil (kako je glasilo njegovo
puno ime) se takođe uzdigao iznad okolnosti i pokrenuo Britaniju u jednom od
njenih najtežih perioda. “Državnik,” “Go -
vornik,” “Motivator,” “Vođa” – sve su to
atributi koji se pripisuju nekome ko je mo -
gao da se prepusti i preda osećanju potiš -
tenosti.
Nada za žrtve depresije
Životna priča Abrahama Linkolna i
Vinstona Čerčila daju nadu svima onima
koji zapadaju u depresiju. Obojica su
dolazila u mnoge oštre sukobe na polju
ljudske misli. Ipak, najvažniji sukobi u njihovom
životu odigrali su se na nivou njihovog
sopstvenog uma. Zaista, bilo da se
borite sa depresijom ili nekim drugim izazovima
na polju mentalnog zdravlja ili ne,
vaša životna priča zavisi od toga koliko
uspešno umete da iskoristiti potencijal i
snagu vašeg mozga.
Međutim, iskoristiti tu snagu i potencijal
nije nimalo lak zadatak. Iako je naš
mozak i čudesan i snažan, to je, s naučne
tačke gledišta, organ o kojem, od svih
organa u našem organizmu, verovatno
najmanje znamo. Ironija je u tome što
bolest depresije i njeno lečenje na čudesan
način prikazuju potencijal ljudskog
mozga, ali i brojne tajne njegovog
funkcionisanja. Bez obzira da li ste već
imali priliku da doživite žestok napad
depresije ili ne, bolje razumevanje suštine
ove česte bolesti može vam pružiti nove
mogućnosti da poboljšate funkcionisanje
sopstvenog uma.
Kada pomislimo na sile koje su oblikovale
svet i naš život, zaista se treba zamisliti
nad činjenicom da jedan tako mali
organ težak samo 1360 grama može u
potpunosti da odredi našu sudbinu. Zaista,
mozak igra glavnu ulogu u formiranju
našeg ličnog identiteta i od njega u
najvećoj meri zavisi naša sposobnost
uspešnog postavljanja i postizanja ciljeva
u životu.1 Mozak je pokretač celokupnog
ljudskog ponašanja. Naše uspomene, naše
želje, sposobnost donošenja razumnih
odluka, radostan smeh, duboka tuga, jecaji
i plač – sve su to funkcije mozga.

Složenost ljudskog mozga
Ljudski mozak predstavlja najkomplikovaniju
strukturu koju je nauka ikada
istraživala. U tabeli 1 navedeno je nekoliko
zapanjujućih činjenica o mozgu.
Zapazite da on procentualno predstavlja
vrlo mali deo naše ukupne težine, ali je za
njegovo funkcionisanje potrebna srazmerno
mnogo veća količina telesne energije.
On se sastoji bukvalno od milijardi nervnih
ćelija koje se nazivaju neuroni. Postoji veliki
broj različitih tipova neurona. Svaki od
njih ima svoj specifičan hemijski sastav,
oblik i veze.2 Te mnogobrojne veze između
neurona i njihovo međusobno komuniciranje
predstavljaju pravo čudo. Ovim či -
nje nicama smo, međutim, tek zagrebali
površinu složenosti mozga.
Funkcije zdravog mozga zavise od
sposobnosti neurona da efikasno komuniciraju
jedni sa drugima. U toku ovog
procesa komuniciranja električni signali se
prenose do drugih neurona u obliku hemij -
skih signala. Ove funkcije su detaljnije
objašnjene u Dodatku I.
Mozak je sastavljen od delova koji se
zovu režnjevi. Režnjevi mozga su prikazani
na slici 1. Zadnji deo mozga, zvani okci -
pitalni (potiljačni) režanj, nalazi se na sredini
na desnoj strani i najmanji je od svih
režnjeva. Vezan je za čulo vida kao i za
početne faze vizuelne obrade objekata
poput određivanja njihove boje i oblika ili njihovog položaja u prostoru. Oštećenja
na potiljačnom režnju mogu izazvati
vizuelne halucinacije, ograničeno vidno
polje, nesposobnost prepoznavanja lica i
mesta i razlikovanja boja ili nemogućnost
razumevanja značenja onoga što se vidi.3
Odmah iza gornjeg centralnog dela
mozga, nalazi se parijetalni (temeni)
režanj. On tumači i integriše informacije iz
senzornih oblasti, omogućavajući nam da
odredimo “šta” ti objekti predstavljaju i
“gde” se nalaze. Zadužen je za dodir i
početne faze obrade dodira, interpretirajući
snagu pritiska i vrstu dodira. Neke od
njegovih funkcija obuhvataju čitanje,
pisanje, matematičke proračune, razume -
va nje reči i značenje, razumevanje jezika i
prostorne odnose.4
Na gornjoj levoj strani (slike 1) je pri -
kazan frontalni (čeoni) režanj, koji je zadu -
žen za pokret. Frontalni režanj je najveći
među moždanim režnjevima zauzimajući
jednu trećinu ukupne površine mozga.5
Prednji deo frontalnog režnja, poznat kao
prefrontalni korteks, zadužen je za najvažnije
funkcije mozga, uključujući
sposobnost planiranja i integrisanja poda -
taka, kako fizičkih tako i emocionalnih, a
učestvuje i u kontrolisanju ponašanja.
Omo gu ćava nam da tačno procenimo naše
ponašanje i pravilno odreagujemo na
događaje i situacije.
Ljudi koji imaju oštećenje frontalnog
(čeonog) režnja mogu uspešno rešiti neke
testove inteligencije, ali se može desiti da u stvarnim životnim situacijama koje zah -
te vaju mentalnu fleksibilnost i planiranje
uopšte ne umeju da se snađu. Frontalni
režanj obavlja različite funkcije poput finih
pokreta prstiju, kreativnog govora, muzi -
ke, pokreta očiju i apstraktnog mišljenja.6
Temporalni (slepoočni) režanj se nalazi
na donjoj levoj strani (slike 1) i obuhvata
hipokampus gde se združuju uspomene
vezane za ljude, mesta i predmete. On
kontroliše sluh i razumevanje zvukova, kao
i instinktivne i osnovne motorne funkcije
tela. Oštećenje temporalnog režnja može
izazvati gluvoću, nesposobnost interpretiranja
zvukova, auditivne halucinacije,
slabljenje pamćenja, konfuznost u govoru
i slabije razumevanje jezika.7
Mali mozak, prikazan na donjoj desnoj
strani (slike 1) učestvuje u finoj koordinaciji
pokreta i atletskim veštinama. Nalazi
se odmah iznad stabla mozga. On kontroliše
pokrete tela, ravnotežu i pokrete
očiju. Oštećenje malog mozga može izazvati
loše držanje tela i poremećaje u hodu,
pokretanju ruku, nogu i očiju.
Iako predstavlja mali deo mozga u
oblilku badema, amigdala igra značajnu
ulogu u emocionalnoj funkciji. Ona učes -
tvuje u davanju emotivnog značenja do -
gađajima i predmetima, a igra i posebnu
ulogu u negativnim emocijama kao što je
strah – naročito reakcija “borba ili bekstvo”.
Osim toga, on kontroliše i uzimanje
hrane, seksualno ponašanje, agresivno
ponašanje i želju.8
Centar za emocije u mozgu poznat je
pod nazivom limbički sistem. Dodatak II
predstavlja kratak pregled sastavnih delova
limbičkog sistema mozga. On deluje
kao posrednik kada doživljavamo različite
emocije, učestvuje u osnovnim reakcijama
i skladištenju uspomena. Oštećenje limbičkog
sistema može dovesti do toga da
osoba zapadne u stanje sanjarenja ili du -
bo ke depresije, da ima nisko mišljenje o
sopstvenoj ličnosti, da nepotrebno oseća
strah ili preterano zadovoljstvo i da izgubi
pamćenje.9
ČUDESNI UM I NEVIDLJIVA BOLEST 9
Slika 1. Režnjevi mozga
Potiljačni
režanj
Čeoni režanj Temeni režanj
Slepoočni režanj Mali mozak
Mozak nije statičan organ; njegova
struktura se neprestano menja. Te prome -
ne su objašnjene u tabeli 2.
Ono što najviše zadivljuje i iznenađuje
kada je u pitanju mozak jeste da on nije
statičan, ni u fizičkom ni u hemijskom smi -
s lu. Mozak se stalno menja. Svaki put kada
osoba nauči nešto novo, bilo svesno ili
podsvesno, to iskustvo menja strukturu
mozga. Dakle, prenošenje putem nerava
(ne urotransmisija) ne samo što sadrži naj -
novije informacije, već će, ako se učenje
odvija odgovarajućim intenzitetom i po
odgovarajućoj šemi, ono promeniti sledeće
prenošenje putem nerava. Ako je neko
iskustvo dovoljno značajno da bi se zadr -
žalo u memoriji, ono će dovesti do stva -
ranja novih sinaptičkih veza, prekidanja
starih i jačanja ili oslabljenja postojećih
veza.
Doživljaj stresa, bolest ili konzumiranje
alkohola ili nekih drugih toksina mogu
uništiti neurone. Savremeni podaci poka -
zuju da se novi neuroni mogu razviti čak i
u mozgu odraslih osoba,10 gde mogu
doprineti stvaranju novih uspomena. Kao
rezultat iskustva, informacija sada kruži
drugačijom putanjom. Mnoge od ovih
promena mogu biti dugotrajne ili čak
stalne. Na ovaj način mogu da postoje
različita sećanja na događaje koji su se
desili pre 20, 30 ili čak 50 i više godina,
uključujući mnoga naša sećanja iz detinj -
stva.
Većina od naših 35,000 gena11 učes -
tvuje u građenju ove zaista zadivljujuće
strukture koju mi zovemo mozak, ali
svakako da nisu jedini koji učestvuju u
tome. Mozak se izgrađuje i menja kroz
iskustvo i pod uticajem sredine. Stoga na -
čin ishrane, stil života i mnogobrojne odlu -
ke koje donosimo svakog dana u ogromnoj
meri utiču na efikasnost funkcionisanja i
ponašanja našeg mozga. Uputstvo dato u
Bibliji pre skoro 2000 godina je čak i
značajnije u svetlu moderne nauke: “I da
se obnovite duhom uma svojega.”12
Mentalni poremećaji
Uzimajući u obzir tako složenu strukturu
i funkciju ljudskog mozga, ne bi trebalo
da nas iznenadi što u njemu ponekad dođe
i do nekih poremećaja. Postoje dve osnov -
ne grupe mentalnih poremećaja. Poreme -
ćaji vezani za zavisnost, poput alkohola ili
droga, nazivaju se bolesti zavisnosti Svi
ostali se nazivaju “mentalni poremećaji”.
Zašto se pravi ta razlika? Sve bolesti zavisnosti
imaju u sebi komponentu mentalnog,
ali možda zahtevaju drugačiji pristup
lečenju od mentalnog poremećaja koji u
sebi nema komponentu zavisnosti.
Činjenica je da mentalni poremećaji i
bolesti zavisnosti uzimaju veliki danak u
savremenom društvu. Skoro 82% stanov -
nika Menhetna u Njujorku pokazuje neke
znake i simptome mentalne rastrojenosti.
Međutim, kod većine njih ti znaci i simptomi
nisu zastupljeni svi odjednom niti traju
toliko dugo da bi se mogla postaviti dijagnoza
mentalnog obolenja.13 Prema nedav -
no urađenim procenama, 28% stanovniš -
tva SAD (44 mili ona ljudi) ima neki mentalni
poremećaj ili bolest zavisnosti u bilo
kom periodu svog života kao što je
prikazano u tabeli 3.14,15 Zapazite da oko
22% ima neki mentalni poremećaj, dok
preostalih 6% pati od ne ke bolesti zavisnosti.
16,17,18

NASTAVICE SE

 


Kaplice mudrosti

Kapljice mudrosti — Autor hallo @ 21:02


Tri puta rano ustani, i svom životu si dodao jedan novi dan.

 

Najveća otkrića je načila manjina,a tek onda prihvatila većina.

 

 Iskustvo se ne može naselediti.

 

Ograničeni umovi ne priznaju ništa što nadmašuje njihovu moć shvatanja.

 

Pad jednog čoveka često je započeo u trenutku dokolice.

 

Ništa nije lakše nego prevariti samog sebe,jer ono što zelimo lako i verujemo.

 Postoji jedan divni tajansteveni zakon:ljubav,sreća i sloboda dobijaju se tek onda kad ih drugima dajemo

 Previše često nam se dogadja da volimo stvari, a da se koristimo ljudima, umesto da se koristimo stvarima, a da volimo ljude.

 

Masa se povodi za osećanjima, a ne za razumom.

 

Ko te je više razočarao od tebe samoga?

 

Jedino što je potrebno da bi sile zla na ovom svetu zadobile prevlast jeste da većina dobrih ljudi ravnodušno skrsti ruke i ništa ne preduzima.

 

Ponekad ljudi tako dugo i zeljno skupljaju znanjeda nikad ne nadju vremena da ga primene u korisne svrhe.

 

Moramo isto tako pažljivo da biramo što ćemo dati kao hranu svom duhu, kao i ono čime ćemo nahraniti telo. Pokvaren zeludac se leči mnogo lakše i brze od iskvarenog duha.

 

Bolesti ne dolaze na nas kao grom iz vedra neba, već se razvijaju u nama na osnovu svakodnevnih prekršaja prirodnih zakona;kad se posledice nagomilaju, najednom izbijaju na površinu i postaju vidljive.

 

Zajednički uspeh razvija prijateljstvo, ali ga zajednički neuspeh proverava.

 

čuvaj se svojih želja-mogu ti se ispuniti

 

Mnogo je vaznije znati kako se čuva zdravlje, nego kako se leči bolest.

 

Ako jeftino nije u isto vreme i dobro,tada je skupo.

 

Dvojica, koji rade zajednički mogu daleko više postići od trojice,koji rade svaki za sebe.

 

Glupost se gura u prve redove da bi bila vidjena, mudrost ostaje u pozadini da bi videla.

 

Zanemarivanje malih i neznatnih dužnosti truje zivotnu sreću.

 

Samo jaki ljudi mogu biti istinski nežni.

Mnogi, kojima je Bog dao izvanredne sposobnosti, malo postižu samo zato što ne pokušavaju više.

 Ljudi su usamljeni zato što grade zidove umesto mostove.

 

I najveći talenti gube se u neradu.

 

Uho je nekorisno ako misao luta.

 


Slike prirode

Zabava — Autor hallo @ 15:15

 Dajte komentar i ocenu slike koja je najbolja. (Dalje)

Ljubavne poruke

Ljubavne poruke — Autor hallo @ 14:11

Ljubavi, pogledaj u nocno nebo i nadji najsjajniju zvijezdu. To je moje srce koje se popelo u visine da vidi tvoj osmijeh. Ispruži ruku i uzmi ga jer pripada TEBI!

Kad se ponoc spusti, prekrije prozor tvoj, po nebeskoj pomracini poljubac ti šaljem svoj, nek ti tiho šapne da te volim ja.

M-olim se za nas, A-ti to znas, R-eci, K-ao pre, O-bozavam te!!

Volim da ti kazem da te volim jer kad ti to kazem ti nesto sto volim i zato evo jos jednom VOLIM TE!!!

Ja te svake sekunde, minuta, sata, dana, sumraka, noci, zore, jutra, nedelje, mjeseca, praznika, sveca, uh...godine, decenije, stoljeca...ma bez prestanka TE VOLIM

Sklopi te usne i spusti ih na moje, stegni te ruke sto ukrsteno stoje, poljubi me jednom ucini me robom i zagrli to tijelo sto drhti pred tobom!!!

Majo, ti si kap vode u pustinji moje duse, more zelje i okean ljubavi.

Zora je, zora je. Idu svi na oranje a ti dragi kod mene da te ljubav moja miluje!!!

Da sam i najveci prosijak, dosad bih naproslia bar dinar; al tesko je biti prosijak ljubavi i prositi tvoju ljubav.

Poželi da si želja i ja cu te željeti. Poželi da si ljubav i ja cu te ljubiti. Poželi da si nada i ja cu se nadati ali nikada ne poželi da si bol jer te necu prebolleti.

  Ljubav je kada srce prestane kucati i pocne drhtati, a to moje cini kad si ti u blizini!

Valovi morski, Obalu brisu, Limunovi zuti mirisu, I male borke, Morem se klate. Tebe moje oci, Evo, zeljno prate!

Podjeli sa mnom dobro i zlo; imas li snage da ucinis to? Netrazim ljubav za dan ni dva za cijeli zivot zelim te ja...MERIMA!

PRESTACU DA TE VOLIM, PRESTACU DA MISLIM NA TEBE, PRESTACU DA TI SE DIVIM ONOG MOMENTA KAD PRESTANEM DA ZIVIM.

KAD SRCE RAZUM SAVLADA KAD U DUSI HAOS ZAVLADA KAD NE ZNAM STA CU OD SEBE OTKUCAM BROJ I NAZOVEM TEBE DIGNI SLUSALICU I KAZI MOLIM A JA CU, LJUBAVI JA TE VOLIM!

Voljet cu te i kad se poslijednji val mog zivota bude ulijevao u jezero smrti...

Zuta ruza polako vene nemoj nikad ostaviti mene, ni ja tebe necu ostaviti dok mi smrtnu ne zapale svecu, i dok sveca polako gori jos ce srce moje da te voli.

Ja sam dozivotni zarobljenik ljubavi tvoje, jer ti si zarobila srce moje, a zao mi nije, zaista nije, jer svaki novi minut VOLIM TE vise nego prije.

Znaj necu te voljeti vjecno, ali ne ljuti se jer nista vjecno netraje, ali voljecu te jedan dio vjecnosti, koliko traje moj zivot!!!

  U noci dok zvijezde sapucu sanjam te, u ocima dok suze blistaju gledam te, u danima dok ptice pjevaju zelim te, i poslije svega VOLIM TE! ! !

U noci dok zvijezde sapucu sanjam te,u ocima dok suze blistaju gledam te,u danima dok ptice pjevaju zelim te! Dusom ti prastam, a srcem VOLIM TE ! ! !

...Ti si moja radost, moja sreca i snaga, sve za što vrijedi živjeti........

...kristal koji je svoj sjaj pohranio u mojoj latici...VOLI TE TVOJA RIBI.

Medu milijunima taj je kristal meni najdraži i on je moja jedina sreca i utjeha......

Medu tisucama cvjetova postoji jedan malen cvijet i moj najdraži kristal-A TO SI IVANE TI.

Srela sam staricu bila je slijepa, ali ipak je rekla ljubav je lijepa...

  Moja ljubav prema tebi je previlka i preduboka da bi bila shvacena ili izmerena recima :(((

Necu ti pozeljet moj zivot TUZAN JE ni koju srecu NEMAM JE ni moje snove PRAZNI SU ni moja osjecanja BOLNA SU dacuti srce moje jer zna da VOLI!!!

Sunce gubi zrake kad zadje za oblake, isto tako srce moje kad nevidi oci tvoj. Reci cu sjajnoj sjajnoj zvijezdi sto na nebu sja da te poljubi bezbroj puta kad ne mogu ja.

Baci cašu visoko, past ce na tlo. Kamen u vodu, dotaknut ce dno. Granu u vatru, izgorjet ce. Baci mene od sebe i umrijet cu ti ja.

Budi tu, jer sam sit savrsenih ljudi sto prolaze ne dajuci nista, a tarzeci sve! Budi tu, jer nista na svetu nema smisla osim TEBE!!!

Ti si slag u mojoj kafi, ti si ljesnjak u mojoj cokoladi, ti si zvijezda na mojoj stazi, reci mi da me volis reci mi da me trebas.

Pisem pjesmu, posvecujem je TEBI! Slusam, pratim, drugi glas u sebi. Srce govori rijeci samo od sebe: DA VOLI SAMO TEBE! ! ! ! ! ! !

Hvala ti sto se vracas, u zivot vracas mene, povratkom se tvojim pale vatre srece ugasene...

Prolazice dani, prolazice noci, da preboli tebe srce nece moci. Samo tebe sanjam, snovi puni tuge, samo tebe zelim ne postojim za druge...Volim te medeno moje...

Gledam te i ti gledas mene. Volim te, jako i cvrsto, tiho i nježno. Ljubim te, to je tako neizbježno. Lažem te

Volela sam volela, volela sam gaaaaa, cekala sam cekala srce da mi daaaa.

NOCAS ZA TEBE STIHOVE PISEM,NOCAS ZA TEBE ZVIJEZDE BROJIM DOZVOLI DA TE POLJUPCEM USPAVAM DOZVOLI DA TI KAZEM KOLIKO TE VOLIM.

Volim te ljubavi volim najvise na svetu zato sto me boli ono sto te volim.

Ako me ikada budes ostavila ostavi me na kisi da neplacem sam.

Dovoljan je jedan tren da nekoga zavolis, a premalo citav zivot da ga zaboravis-zauvijek ces mi biti u mislima D.....

Voleti znaci ziveti, ziveti je trnsformacija sna. Zato nauci da volis svoje snove jer si i ti deo necijeg sna.

Ako nekada izgubis sunce nemoj plakati, jer od suza neces videti sjaj drugih zvezda.

Biblija kaze: ''Upocetku Bog stvori nebo i zemlju''. Ljubav je dosla mnogo kasnije. Da li je zato krhka, prolazna, nestabilna??? Da li je greska tu ili u nama??

Ja nisam zena bez ponosa, pa da kleknem i da molim, na koljena svoja necu pasti iako te ludo volim!!!

STARE SE BREZE BIJELE OD SNIJEGA SAM SAM U SOBI DOK VOLIS NJEGA, JOS PISEM PJESME PROLJECU HITAM KAKO SI SRECO SMEM LI DA TE PITAAM. )

Tesko je kada si dusa neshvacena kada volis a ljubav ti nije uzvracena, kada od snova tvojih ostanu samo zgarista, i kad ti neko znaci ''SVE'' a ti njemu 'NISTA

Ja cu tebe nocima sanjati tvoje ime necujno dozivati, ti si vizija mog sna duso moja daleka. Oci moje traze te, usne zovu te dodji molim te jer ludo VOLIM TE

Nedostaješ mi jako, tvoji poljubci i tvoj zagrljaj. Nedostaje mi tvoj osmjeh i tvoj pogled. Ne zaboravi na mene tamo daleko i vrati se brzo.

Ti si SRCE zbog kojeg sam sretna, koliko te VOLIM uskoro ces znati, imam jednu zelju, a tako je mala da ti LJUBIM usne i kazem ti HVALA!!!

Bio si mi san kad su me probudili, bio si mi sunce, tad su dosli oblaci, bio si mi svijetlo koje su ugasili. Znaju da te imam u srcu a do njeg ne mogu.

Mojoj jedinoj ljubavi, cijelim srcem, voljenom Ivanu da mi se brzo vrati. Nedostaješ mi.

Ja ucim 10 zapovjedi pa se nadem u velikoj bjedi jer 10-a zapovjed veli: "Da od nikog ništa ne poželiš!" A ja želim usne tvoje da zauvjek budu moje!!! IVICI

  Ja nisam kamen da po meni gaze, ja nisam cvijet da me u rijeku bace, ja nisam kiša koja vjecno lije, ja sam samo bice koje voli, a voljeno nije! V OLIM TE JOSIPE

Volim da te volim da iskreno volim ali ne volim da me ne volis!!! (javi se, znas mi broj...)

Ti si kljuc srca moga, zasto nikad nisi probao da ga otvoris!!!

Mnogo nih je voljelo tvoje divno lice ali samo jedna zena tvoju dusu LUTALICE!

Andjele moj, ako te izgubim, izgubices i ti mene! Ali ti ces izgubiti mnogo vise, jer mene ce voleti svako vise od tebe, a tebe niko kao JA!!!

Moju ljubav prema tebi, Sekspir opisao ne bi, sto te volim nisam kriv, volecu te dok sam ziv.

I love your eyes zato sto su very nice, malkice look at me posliuje dont forget me. Srce mi kuca tik tak for you, zato sto I love you.. Cmok

U zvjezdanoj noci punoj sjaja,mene i tebe jedna zvijezda LJUBAVI spaj!Tiho u noci sapcem tvoje ime i jos jednom ti kazem NE ZABORAVI ME! ! ! !

Ti si dio moje mladosti, a dobro znas da se mladost NE ZABORAVLJA! ! !

AKO VOLIS NEMOJ KRITI JER NIJE ZABRANJENO ZALJUBLJEN BITI ........

Sta da ti kazem sta da ti pisem kad te volim koliko i disem.

Ja sam se zaljubila u tvoje srce a ne u tvoju ljepotu.

Ja i mala sjedimo u hladu,  ja je volim skroz ... !

Duboko vjeruj u ono sto zelis,i zapamti izgubljeno je samo ono cega si se odrekla! U Zivotu pozeli samo jedno,da ne volis izgubljeno i ne izgubis VOLJENO !

Ne beri trnje to nije cvijece, ne ljubi onog, ko tebe nece, vec ljubi onog, ko tebe zna, ko tebi kaze: "VOLIM TE JA"!

O da li je greh sto te zelim svaki tren, i sto mi pogled zaljubljen, ako je greh to bog nek oprosti srcu koje je celog zivota cekalo nekog kao sto si ti.....

Ljubav je kada srce prestane kucati i pocne drhtati, a to moje cini kad si ti u blizini!!!!!!!!

Ja volim sunce, mjesec i Tebe. Sunce za dan, mjesec za noc, a tebe - TEBE za uvjek!!

Miris Iftara i zvuk ezana ispunice ti dusu i ovog aksama. Teravih namaz na kraju dana nek bude temelj tvoga imana. I sve je lakseI ljepse za VRIJEME RAMAZANA

Neka BAJRAMSKA svjetlost obasja tvoju dusu i ispuni je najdivnijim osjecajima i neka ti ALLAH podari sve sto nemas a zelis a sacuva sve sto imas a VOLIS...

Kroz vatru i vodu kroz zime i ljeta ici cu sa tobom sve do kraja sveta!

Ti si mi sve sto imam volim te srcem svim ti si mi sve sto snivam zbog tebe postojim!!!!

Ne budi uveren da si sam i da zivis samo za sebe. Za nekog si rodjen i neko je rodjen za tebe.

Volimo se, volimo vise nego ikad, nek' se drugi rastaju mi necemo nikad.

Volim te idiote, zar zelis nesto vise?

Zivot je igra, zivot je sve, dodji u njega jer volim te.

Zar zelis da kleknem i da molim da bih ti dokazala koliko te volim?

Samo tvoj osmjeh iskren se cini, nista drugo drago mi nije, javi se, nek nam bude kao prije!

  Dosao si u moj zivot tiho, iznenada, kao Sunce u vreme snegova... I naslikao boje u svom mom sivilu...

Andjele, sklopi oci i u tami noci pronadji svetlost mesecine da ti obasja dusu i u snove dovede one zbog kojih se vredi i sutra buditi! Laku noc!

Ako odem u nebo prije tebe na svaku zvijezdu cu napisati tvoje ime, tako ce svi andeli znati koliko mi znaciš...

Usnama cu dotaknuti tvoje snene okice, lagano poput leptirovih krila. Ljubit cu te njezno dok polako budes odlazila prekrasnom stazom snova.

Srce, nasloni glavu na topli jastuk kao da naslanjas svoje usne na jedne tajne, koje ti salju najmekaniji poljubac...

Sad si daleko u gradu tom, vecno ti si u srcu mom, jedino tebi pismo cu slati, jer samo za tobom srce pati,zato te molim dodji sto pre, da ti kazem da VOLIM TE.

Volim te - kao skitnica daljine, volim te - kao sanjar snove, volim te - kao zora sunce, volim te - kao pesnik kise, reci jel te neko voleo vise?

Kada srce razum savlada,kad u dusi haos zavlada,kad neznam sta cu od sebe otkucam broj i nazovem tebe,digni slusalicu i reci: "MOLIM" a ja cu reci: "JA TE VOLIM!"

MmMmMm kako se tvoje ime i tvoje usne zapetljale u moje misli pa mi nedaju mira.....

Fali nocas stara dobra laz, dobra laz da mi sebe das.

Te sakam kako vazduhov sto go disam.

Ti si u meni u svakoj veni, za drugog nikad necu da znam i sve bih dala kada bih znala da za mene imas ljubavi gram!!

Kada ti u srcu zaigra iskra neka i dusa pocne da te boli, seti se Marine plave kose, koja nije umela da te voli!!!

More mi je prislo, pricalo mi je o sebi, o svojoj velicini, o svemu sto u njemu zivi i o svojoj snazi. Pricala sam moru o TEBI.. i ono se osjetilo jako malim!

VOLIM TE - neka ti ove reci budu prepreka na putu zaborava.

volim te Mirsade i uvjek sam te voljela samo nas je sudbina rastala. POZDRAV U SREBRNIK

Kroz šašavo polje, šašava reka tece, ja šašavo cekam tebe svako šašavo vece! Ja volim tebe i šašavo telo tvoje, rekoh VOLIM TE šašavo pile moje!!!

Jedan savet-CUVAJ SE, jedna molba-NE MENJAJ SE, jedna zelja-NE ZABORAVI ME, jedna laz-NE VOLIM TE, i jedna istina-STRAŠNO MI NEDOSTAJEŠ!

Moje srce je kraljevstvo ne poznajes njegove granice, a ipak si njegov kralj!

Ona nezna da te voli, niti ljubav da ti da, samo ja sam s tobom znala, ona nije kao ja!!!!!

Hej ljubavi u dalekom gradu cuvaj mi se da te ne ukradu cuvaj ljubav da nam ne uvene cuvaj srecu za tebe i mene.

Sve sto želim reci je: Volim te OGNJENE.

Krenucu sutra putem nekim, lutacu dugo svetom dalekim. Trazicu novu srecu za sebe, al' znam da nemam srece bez TEBE !!!

Ne postoji dete bez snova, ne postoji covek koji zeli da bude sam i ne postojim ja bez tebe.

Oni koji se vole neka se vole i za one koji to nisu uspjeli.

Nevinost ti smeta, muci te i grize. Mastrubiras sama, prolazis kroz krize. Budi malohrabra, okreni moj broj. Nisam za bacanje, imam dobar kroj!

Ako te zaboli prošlost na mene pomisli bar, jer bili smo bili nekad najljepši par...

Kad jedna ljubav prode, kažu druga dolazi, al' za tobom želja luda još uvijek ne prolazi.

Ništa ti necu reci, sve dok me budeš gledao pogledom hladnim što srce ledi. Ništa ti necu reci vec cu proci, okrenuti glavu, ali kad nestaneš iza mene zaplakacu...

Neka te nebo obasja kada se tama pojavi oko tebe, i neka ti andjeli ne dozvole da places kada tisuze ispune oci,jer ti zasluzujes da zivis u svijetu LJUBAVI!!!

Ako ti ikad gorko zaplace oko, ako te netko povrijedi duboko, ako ti ikad zadrhti duša, akonema tko da te sluša, ako ikad vrisneš u snu nazovi me i JA BITI CU TU.

Ti volis nju, a tebe ja, o da li to ona zna? Ma i da zna, nek mi te da jer nocas sam nevaljala!!!

Probudi se srce kad te nezno budim,probudi se srce zelim da te ljubim. Jer poljupci moji lepsi su od sna probudi se srce jer te VoLiM Ja ...

Moji ljubimci: kuca, maca, zec, papagaj, mis, veverica i ...i...i......i ti!!!

Sunce raspizdilo zraci. Morava kotrlja beluci. Vrapci se deru ki konji. U mom srcu depresija, ti si moja iluzija>Volim te draga, jebes mi mater!

Bori se za srecu, za ono zelis; ono sto mnogo ti znaci, nemoj da djelis. Ne brini za druge, jer drugi cesesnaci, ali ljubav poput tebe tesko je naci.

Meni nisu potrebni ljudi, meni nisu potrebni sni, meni je potrebna ljubav, meni si potreban ti...Srbo

Kada umrem, draga, ostace mi jedna zelja na mom srcu pusta sto ti ja nisam nikada poljubiousta...

Neka svi me ostave neka me zaborave sve bih ja to preboleo ali necu nikada jaj iz tvoga pogleda samo tebe sam voleo...

Snovi su sada stvarnost sreca je nasa sva, jedino sto mogu reci, moja si, moja sva...

Nista ne moze noc da pomuti sami smo ti i ja...

Cujes li glas srca, srce te zove, i kaze: Dodi, ti si moja! Srce kaze tiho, hocu te za sebe, i ne kaze stani, nikad ne kaze stoj...

Tragom svojih snova vrata otvaram i pored tebe samo sam ja nikoga nema, nitko nam ne treba jer ja sam ti sve a ti si mi jedina...

Zlatokosa ti si kao ja, malena ova ljubav i sva krv i bol tebi pripada nemoj da mi odes nikada...

Te tri slatke reci "Ja te volim" To sve je sto mogu da dam Pusti da ja ti poljubac dam...

Nista nemam, ali imam sve dok tebe volim...

Kroz moje plave oci pogledaj dotakni srce moje osetices koliko je puno ljubavi osetices da moze da bude tvoje...

Prerano sam s tobom upoznala bol pa sad mira nema kriv si za to...Rano je za tugu, za srecukasno je.

I da odes na drugu stranu beskraja, daleko iza snova, stoljece jedno da nas razdvaja ko daljina ova, od mene te sakrilo nebi, jer uspomena zivi i cuvam je u sebi.

Ne trazi od sunca da vjecno sja. Ne moze-postoji noc! Ne trazi od covjeka da vjecno zivi. Ne moze-postoji smrt! Ne trazi od mene da ne volim. Ne mogu-postojis Ti!

Da je zrno peska jedinica ljubavi sve pustinje ovog sveta ne bi bile dovoljne da ti kazem kolko te volim...

Zbog tebe kucacu lupacu ljudima na vrata, budicu ulicu pevacu svima iz inata, reci ce: Opet je popio vidi ga kako se ubio opet je vrata poljubio...

Trazila sam neke druge oci ljepse nego sto su tvoje al kako da ih nedem kad takve oci ne postoje!!!!!!

Sto je nekad bilo vise se ne vraca al' prokleta ljubav suzama se placa!

Zauvijek se pamte oni s kojima se voljeli nismo, cije su nam usne bile nepoznate i kojima smo u snu pisali pismo!

Prestat cu te voljeti kad slijepi slikar naslika zvuk padanja latica ruza na prag dvorca koji ne postoji!

Mozda i nisi najlepsa devojka u mom gradu, ali si zasigurno jedina devojka koju moje srcevoli...

Ljubavi tako mi jako trebas, jer osjkecam neki bol u dusi a taj bol mozes samo ti da izlijecis sa tvojim osmjehom, dodirima poljupcima koje ne mozes sada da mi da.

Daleko si voljena moja, duge su mi tamne noci, ali ljubav mi snagu daje da izdrzim u samoci. Daljina nas djeli ali ljubav nas spaja, tesko mi je bez tvog zagrljaja.

VOLIM TVOJA OKA DVA, STO U NJIMA MOJA SRECA SJA, VOLIM TE I VISE OD TOGA, MA ZNAS STA VOLIM TE I VISE OD BOGA! ZAUVEK SAMO TVOJ GOGI.

Otkad te nema, sve mi je isto, samo što sunce slabije grije. Noci su tužne, bolesne , tihe, ni zvijezda nema kao prije. ........Tvoj slatkiš.

Volim te mali volim te zbog svega sto radis zbog mene i volela bih da vreme za nas stane a da ti i ja postanemo vecnost!!!

Ja ne volim pice al pijem zbog tebe, ja ne volim suze al placem zbog tebe, ja ne volim sebe, al zato volim tebe.

Tecite, suze tecite. O meni sve mu recite. Neka zna, neka zna, da bez njega umret ja, da cu bez njega umret ja!!!

Zelim ti svu srecu u zivotu, bez obzira bila ja ili ne deo tvog zivota!!

  I to sam zapravo ja, ona sto ispraca, za sve sam losa al znaj, bas sam dobra za kraj. Samo jedno te molim, kad znas da te volim, pusti da prva odem ja!!!

Joco nikad te necu zaboraviti, jer si ti nesto najlepse sto mi se u zivotu desilo!!

I imam sve u zivotu, sto se kupiti moze, jedino ti nisi tu, al te cuvam ispod koze!

Volela bih da si tu. Samo noc da ostanes.Volela bih da si tu. I da vise ne ides!!

Kako mi nedostajes, samo ruku da mi das, kako mi nedostajes da li znas???

Predaleko me lude misli nose, predaleko od tvoje crne kose, svet je mali srescemo se, ali voleti-necemo se!!!!

UVIJEK CU TRAZITI SRECU, PJESMAMA CU TJESITI SEBE, DRUGOG ZAVOLJETI NECU, JER DRUGI NE LICE NA TEBE!

Nikad nemoj odlaziti, ako imas razloga da ostanes. Znamo sto jesmo, a ne znamo sto mozemo biti.

NOCAS SAM SANJALA ANĐELA KAKO LJUBI MOJE USNE NA KISI,NOCAS SAM SE VIDJELA DALEKO U ZAGRLJAJU, NOCAS SAM SANJALA tebe!!!!!

Samo za tebe Sarajko moja mala, Samo za tebe i ljubav tvoju zanosnu. Vracam se tebi u Bosnu

Tisucu rijeci je previse, jedna je premalo,ali dvije rijeci govore sve: VOLIM TE.

Kad bi kralj svijeta bijo on se nebi Zemljom zvao tvoje ime bi mu dao. Kad bi svemirom carovao svaku zvijezdu, Sve bi TEBI darovao.

Kad se ponoc spusti i prekrije prozor tvoj, po nebeskoj pomracini poljubac ti sanjem svoj. Nek poljubac stigne gde ne mogu ja nek ti tiho sapne da te Volim Ja.

Daj mi 1000 poljubaca, pa jos 100, pa drugih 1000. Kad razmijenimo milijun poljubaca pomijesajmo ih zajedno sve dok ih ljubomorni ne budu mogli prebrojati...

Cuvaj me jer ja sam tvoje zrno pijeska u pustinji. Ako me izgubis nikada me neces naci, a svako ce ti liciti na mene..

Hladni prsti decembra, ide Nova godina. Ko ce biti kraj tebe kad kazaljke se poklope...

Ja ti dajem svoju ljubav, ali je moras dobro paziti,nikada je nikom ne daj voljeti.. nikada je nikom nedaj gaziti. Nikada je nikom nedaj gaziti

Ma daj tvoje ime za srce da zasijem ... okusom tvojih usana da se napijem.

Volim te kao sto cvjece oblake voli a ti se me zaboravio i dusa me boli.

cuvaj me jer ja sam tvoje zrno pijeska u pustinji. Ako me izgubis nikada me neces naci, a svako ce ti liciti na mene...

Ljubav je kao delfin sto se obasjan mjesecinom kupa u beskrajnoj toplini tvojih ociju. I zato ih nikad, nikad nemoj sklopiti jer kazu da delfinui umiru u tami...

Ako me odnesu morski valovi i od mene ostane samo pjena, neka ti, ljubavi, moje ime ostane uspomena!!

Ne trazi od sunca da uvijek sija-postoji noc, ne trazi od covjeka da vjecno zivi-postoji smrt, ne trazi od mene da ne volim, ne mogu-postojis TI!!!!

Kad te nema moji snovi se izgube, moja masta se zamrzne,moje usne ne govore,moja dusa se izbrise i sve bol postane! 

Volim je volim i VOLECU je dok ne umrem ljubicu je... 

Probudi se srce kad te nezno budim probudi se srce zelim da te ljubim jer poljupci moji ljepsi su od sna probudi se duso jer te volim ja....

Pitaju me sada svi gdje si sada ti, a ja im kažem nema moje ljubavi, ljube se ljube oko mene svi a ja cekam nekog kao što si ti!!

Bosim nogama bih vatru gazio, golim rukama bi zmiju mazio. Smio bi sa svima da se pobijem, samo tvoju ljubav ja da dobijem.

Edine nedostajes mi kad ces doci iz te nemacke sta rintas tamo budalo dodji ovamo da se volimo.

Nocas kad sklopis oci sanjaj onog sto misli na tebe.Ojetices da je ovaj san u kojem zivis sa andjelima najsladji dar ove hladne zimske noci.

Reka Ibar tiho tece ja te sanjam svako vece, sanjacu te doveka sve dok tece Ibar reka (DABOG DA PRESUSILA).

Kada bi te Bog voleo kao JA, ziveo bi Vecno!

Andjeli nisu vecni... a oni sto su ovdje, na Zemlji, bez krila, cuvajte ih i ne dajte im red bull...LuV Ya!!

Stani prosjace, prosit cemo zajedno, ti za komad hleba a ja za saku ljubavi od njega...

Mirno! Na mestu, voljno! VOLIM TE!!!To je dovoljno!

Na ovom ekranu zelene boje ne mogu stati sve zelje moje, al mogu stati 24 slova: PREVISE TE VOLIM LJUBAVI MOJA!!!

Ti si svetlost u tami zivota, ti si u mojoj muzici jedina nota, ti si beskrajna tema za moje sne, ti si moj zivot i moje sve!

Andjele, sklopi okice i u tami noci pronadji

Rodjendanske poruke

Rodjendaske poruke — Autor hallo @ 13:42

Danas sve ružno zaboravi,na sve tužno tacku stavi,neka te sreca prati iz dana u dan,
od srca ti želim srecan rodjendan.

Kad se zora odvoji od noci,i kad se budi novi dan,Neka te probude ove rjeci"Sretan ti rodendan"

Danas je tvoj dan. Mene tu nece biti. Možda ce ti neko drugi srecu poželeti.

Ako osetiš usamljenost na današnji dan,seti se da ti neko želi srecan rodjendan!

sretan ti rodjen dan ljubavi moja,da se zaljubis al samo srecno i da ti ljubav traje makar vjecno,da zaboravis sve sto boli to ti zeli neko ko te jako voli

 Pogledam kalendar prolaze dani,cini se swe je isto kao lani,ali nije isto godina je wiše
iz srca ti želi sretan rodjendandrugarica koja ti ovo piše......

Danas je tvoj roðendan,tvoj najdraži dan,nek ti bude ljep kao ljubavni san,
nek ti bude ljepši nego drugi svii da ZAUVJEK ostanemo drugovi JA I TI !

Poljubac na svaku stranu ti saljem za tvoj rodjendan koliko se sunce oko zemlje okrece
toliko ti zelim zdravlja, srece i ljubavi

Letece andjeli poput ptica, dodirnuti osmeh tvoga lica i preneti poruku na krilima belim- da ti za rodjendan sve najlepse zelim!

Zaboravi svu muku, tugu i boli. Na danasnju dan samo voli. Ne dozvoli nikom da ti
zelje kvari... SRECAN RODJENDAN i nek ti se ispune sve lepe stvari

Kada su u pitanju najdraze osobe i najveci pesnici su ostajali bez stiha zato necu
pokusati da ih prevazidjem i bicu kratak: MALENO MOJE SRECAN TI RODJENDAN!

Neka ti svaki sledeci dan bude bolji, neka sve bude po tvojoj volji, i kada pada kisa
nek tebi sija sunce SRECAN RODJENDAN i ljubavi puno srce!

Ako cujes zvuk poruke ove u sitne sate znaj da ja sad mislim na Te. Zvuk tel.
Ti sada javlja i prenosi zelje ove "SRETAN TI RODJENDAN VOLJENO I JEDINO MOJE"...

Neka ti osmeh na licu bude prepreka svakom zlu ljubav u srcu nek ti vecno gori
da ti se ispune sve zelje i snovi,z eli ti neko ko te iskreno voli: SRECAN RODJENDAN

Neka ti svetlost ovog dana obasja dusu, ispuni je najdivnijim osecanjima, neka ti
Bog podari sve sto zelis, a nemas i sacuva sve sto imas a volis. Sretan ti rodjendan!

Samo djelic onoga sto ti zelim bice dovoljan da budes sretna citav zivot... Srecan
Rodjendan

 Ako pojam srece nije iluzija, i ako covek ne moze biti srecan, onda zelim da ti svaki
dan bude lep kao san, kao radost, kao ljubav... SRECAN RODjENDAN!

Ne zelim da ti se ispune sve zelje i snovi jer nebih imao sta da sanjas i zelis nek
ti se ispuni onaj deo zelja i ostvari onaj deo snova sto ce te uciniti HAPPY.
Happy birthday

Veceras pijem za sve ostavljene,kada vino ovlada mojim tijelom popicu i iz tvoje case
neka to bude casa zaborava, u vinu je istina.ljubavi srecan rodjendan

Sve što poželiš da ti se ostvari,a ono što te muci brzo zaboravi
zdravlja i ljubavi što više,a ostale probleme neka odnesu kiše
veliku pusu šaljem ti ja povodom tvog rodendana


Sretan ti rodendan sunce moje malo volim te volim, ti si moje blago,nek ti cvijece u životu cvijeta i srecno živiš još mnogo, mnogo ljeta

Nek ti se dani u tvom životu što lijepše i što sretnije troše,nek te pogodi sve što je lijepo
a promaši sve što je loše

Ako postoji sreca, želim ti srecu,ako postoji ljubav, želim ti ljubav
sve sto je ružno, nek odbije tebe.sve što poželim sebi, nek se ostvari tebi"Sretan Rodendan"

Zaboravi svu muku, tugu i boli.Na današnji dan samo voli,ne dozvoli nikom da ti želje kvari
sretan rodendan i nek ti se ispune sve lijepe stvari.

Da se zaljubiš ali sretno,da ti ljubav traje vjecno,da zaboraviš sve ono sto ti je stvaralo boli
želi ti neko ko te iskreno voli "Sretan Rodendan"!


Bozja cuda i covek

BOZJA CUDA I COVEK-knjige — Autor hallo @ 15:26


KONTAKT ZA NARUDZBINE

KONTAKT INFO

Tel: 065/43-11-344

Email: haloknjizara@gmail.com

 

 NAJBOGATIJI PECINSKI COVEK

Pregled

  Kao tinejdzer, sin oca milionera i majke iz sou-biznisa, Dag Bacelor je imao sve sto se moze kupiti novcem-sve osim srece. Uzivao je drogu, tukao se u skoli i bavio mislima o samoubistvu.

S osecanjem odvratnosti prema samom sebi i uverenju da zivot nema nikakvog smisla odlucio je da prigrabi sva zadovoljstva i uzbudjenja do kojih je mogao da dodje.

Pre nego sto se njegovo traganje okoncal, dom mu je postala neka pecina  nad Palm Springsom. I mada je njegov otac posedovao jahtu, mlaznjak marke „lir“ i vazduhoplovnu kompaniju, Dag je na kraju, da bi pronasao hranu, rovao po kantama za djubre. Sreca koju je dag zeleo izmicala mu je sve do dana kada je poceo da cita prasinom pokrivenu bibliju koju je neki trazilac istine ostavio iza sebe u pecini. Ono sto je zati usledilo moze se opisati samo kao cudo

Cena:220din

 

48.NAUKA OTKRIVA BOGA,Dr.Ariel Rot

Pregled
autor dr Arijel Rot
Posvetio se 30godina proucavanju veze izmedju nauke i biblijskog koncepta stvaranja.
Tu vezu je pretocio u ovu knjigu kao veoma korisno razmisljanje za ispravno shvatanje nastanka sveta.

Cena:440din

49.ISUSOV ZLOCIN

Pregled
Novinar Cikago Tribjuna kao okoreli ateista istrazuje tacnost izvestaja o Hristovom zivotu. U istrazivacku avanturu krece sa ubedjenjem da ce pronaci dokaze koji ce naneti smrtni udarac hriscanskoj veri. Ali, cekala su ga velika iznenadjenja. Na kraju puta, njegov ateisticki pogled se srusio kao kula od karata ...
Bestseler prodat u preko 3.000.000 primeraka 250str

Cena:400din

50.OD ROBA DO PREMIJERA,Karlajl B. Hens

Pregled
U knjizi je predstavljen Josif,poznati biblijski lik, koga je Bog pripremio da zauzme važno mesto u istoriji Egipta,
a posebno u nastanku nacije Izraela.

Cena:250din

51.DRAMA NA GOLGOTI,Elen G. Vait

Pregled
Uskrsnja prica. Knjiga govori o hvatanju, sudjenju, raspecu i vaskrsenju Isusa Hrista.

Cena:120din

52.U DOLINI SMRTI,Suzi Hasel

Pregled
Potresno iskustvo coveka koji je mobilisan i poslat na ruski front u prve redove zloglasne SS jedinice gde je on jedan od sedmorice prezivelih od 1200 ljudi.
Kako je nenaoruzan isao ispred SS jedinica i obavestavao ljude u Ruskim mestima da se sklone na vreme i time je stavljao u opasnost svoj zivot.
199str

Cena:300din


53.PRAVA I POGRESNA MERILA ,Kliford Goldstajn

Pregled
Pisac veruje da nas sama Biblija poziva na uravnoteženost koja nam je neophodna u ovo vreme.

Cena:200din


54.CRNI ORAO, Valentin Soen

Pregled
Knjiga govori o otpadniku i vodji bande koji je bio strah i trepet za svo lokalno stanovnistvo i opisuje promenu koje je u njemu izazvalo citanje Biblije.141str

Cena:200din


55.NISTA DRUGO NIJE VAZNO,Patricija sent
Potresno iskustvo porodice iz Libana za vreme gradjanskog rata 80tih godina proslog veka koje govori o nemilosrdnom versko ubijanju izmedju muslimana i hriscana gde je ova porodica bila pretrpila ogromne gubitke ali i gde je stekla novo zivotno iskustvo i pouzdanje u Boga.

Cena:250din


56.SUDJENJE ISUSU,Zeljko Stepanovic

Pregled
Saznacete u ovoj knjizi: Da li je proces protiv Isusa bio zakonit?  Zasto je Isusu sudjeno pred tri razlicita suda?  Da li su dokazani navodi optuznice?  Koja krivicna dela su pripisana Isusu?  Ko je kriv, a ko ko nevin u odnosu na optuznice?  

Cena:300din

59.JOS UVEK IMA NADE,Blagoje Samardzija

Pregled
Knjiga koja govori o patnji, stradanjima,brigama, usamljenosti, izgubljenoj sreci, o promeni misli, sebicnosti, nezahvalnosti, zadovoljstvu u pomaganju...

Cena:350din

 PUT ISTINA I ZIVOT,RadisaAntic

 Pregled

Uz Isusa Hrista, ciji je zivot i lik u sredistu ove knjige, pisac se bavi i pitanjima reinkarnacije, astrologije, patnje, kao i pronalazenje pravog puta u lavirintu zivota. Evo neka od pitenja: Da li postoji Bog? Licnost Isusa Hrista-Vaskrsenje Isusa Hrista-Ako postoji Bog, zasto nevini stradaju?-Sta se dogadja sa covekom posle smrti?- Buducnost covecanstva sa biblijske tacke gledista-Hriscanski obredi-Adamov greh i greh danas. Ova  i mnoga druga pitanja koja obradjuje ova knjiga.

Cena:300din

 RANI HRISCANKI SPISI

 Pregled

U knjizi su sakupljeni tekstovi ljudi koji su licno poznavali apostole, tekstovi koje je crkva izbacila iz Novog Zaveta, ali koji iznutra osvetljavaju duhovnu i gnosticku sustinu Hristovog ucenja, necenzurisanu i izvcornu.Da li je Isus Hristos zaista Bozji sin? Da li je zaista stradao i vaskrsao za ljudski greh? Da li od vere u to zaista zavisi vecni zivot svakog od nas? Osam autora Novog Zaveta tvrdi da je tako. Ali vreme cini svoje. Posle dve hiljade godina, mnogi osporavaju njihovu verodostojnost, cak i istoricari.

Cena:400din

 61.BIBLIJA-SVETO PISMO,Dj.Danicic i V.Karadzic

Veliki format
Tvrdi povez
Cirilicno izdanje

Cena:800din


62.BIBLIJA-SVETO PISMO
,Dj. Danicic i V. Karadzic
Srednji formar,

cirilica,

meki povez.

Cena:400din

religija-bog-religiozne knjige-biblija-biblije-knjiga-online knjizara-dobre knjige-hriscanstvo-bozje knjige


Zdravlje i ishrana

ZDRAVLJE I ISHRANA-knjige — Autor hallo @ 15:17

 

KONTAKT ZA NARUDZBINE

KONTAKT INFO

Tel: 065/43-11-344

Email: haloknjizara@gmail.com

 Imamo dobar izbor zdravstvenih knjiga!

 Knjige vas vode ispravnim putem,

kako doci do zdravog nacina zivota.

28.IZLAZ IZ DEPRESIJE,Nil Nidli

Pregled

U knjizi Izlaz iz depresije dr Nidli opisuje zakonitost funkcionisanja ljudskog bica. Na samom pocetku, pre opisivanja depresije I njenih razlicitih formi ispoljavanja, objasnjena ja gradja I funkcija mozga. Naredna poglavlja suocavaju nas sa cinjenicom da je depresija vise od mentalne bolesti. Autor takodje identifikuje moguce uzroke nastanka depresije, kao I posledice koje ona ostavlja na psihicko zdravlje coveka.

Osim sto razmatra ulogu lekova I biljnih preparata, njihova pozeljna dejstva ikontra indikacije, on takodje govori I o uticaju ishrane I zivotnog stila na lecenje I sprecavanje depresije. Ovu knjigu cine posebnom informacije date u zavrsnim poglavljima koje ce svakako doneti nadu onima koji su u kandzama ove bolesti. Dr Nidli nas upoznaje sa vaznom ulogom ceonog reznja mozga za sve aspekte mentalnog zdravlja I predlaze iznenadjujuce delotvorne nacine za jacaje ovog cesto zanemarenog izvora moci volje. Procitacete I o njegovom programu, koji je mnogim ljudima pomogao da na duge stze iskuse ne samo izlecenje od depresije, vec I sasvim novi kvalitet zivota. Svakako cete pozeleti da ovu knjigu podelite sa bliznjima koji traze IZLAZ IZ DEPRESIJE

Cena:400din

29.MOC ISHRANE,Dr Kolin Kembel

Pregled

Napisana otvoreno, hrabro i iskreno, sa intelektualnim postenjem i velikom prodornoscu, ova izuzetna knjiga je predodredjenada da bude jedna od nejvaznijih knjiga decenije.

Ovo istrazivanje pruza znacajne i spasonosne informacijeo ishrani za svakog coveka koji traga za zdravljem. I vise od toga: izlaganje dr Kembela o istrazivanjima i medicinskom establismentucini ovu knjigu cini zadivljujucim stivom koje bi mogo da promeni vasu buducnost. Svi zdravstveni radnici i istrazivaci bi morali da je procitaju.

Ako zelite da poboljsate zdravlje, sposobnost i uspeh, odmah procitajte ovu knjigu. Konacno naucno zasnovan vodic o tome koliko nam je potrebno proteina i odakle da ih obezbedimo.Znacaj ovih nalaza je ogroman.

Ovo je jedna najbolja i najkompletnija knjiga o ishrani koja je ikada napisana!

Cena500din

30.KAKO UNAPREDITI MOZAK,Dr.Elden Calmers

Pregled

Danas oni koji se bave neuro-naukom, potvrdjuju da je nase misljenje tako mocan proces da moze rasprsiti milijone hemijski kesica ispunjenih odgovarajucim hemijskim spojevima na odgovarajuce adrese u mozgu i tako dubinski menjati nase raspolozenje. Jos neverovatniji od ovoga su nedavno obelodanjeni nalazi istrazivanja neuro-naucnika Dzona Ekseca i kolega, koji pokazuju kako nase razmisljanje moze modifikovati genetski materijal! Teza- "Kakve su ti misli, takav si"- kroz ovo istrazivanje dobija novi i potpuniji smisao.

Principi i postulati izneti u ovoj knjizi zasnovani su na sigurnim osnovama i podrobno su ispitani. Bazirani su na naucnim dostignucima ostvarenim u nezavisnim istrazivanjima cije poruke su preneli razliciti pisci biblijskog teksta, kako bi nam osigurali ispravno razumevanje. Sledeci ih , hiljade ljudi je proslo put ka psiholoskom zdravlju i celovitom licnoscu.

knjiga govori o gradji mozga i iznosi zapanjujuce naucne dokaze kako mozemo unaprditi mozak da savladamo i uticemo raspolozenje, osecanja i postupke u nasem zivotu.

Cena:400din

 31.KAKO SAM POBEDILA RAK,Dr.Lorin Dej

Pregled
...Pokazaću vam da se ne morate plašiti raka onako kako se svi ostali plaše.
...objasniću vam korake koje treba da preduzmete kako bi sačuvali svoje telo..Rak-Lečenje
 

Cena:130din

32.ZDRAVA ISHRANA,Dr.Pamplon Rodzer

Pregled
Zdrava ishrana je jedan od najvaznijih uslova zdravog zivota. Kada uporedimo razlicite izvore hranjivih namirnica dostupnih coveku, lako mozemo da zakljucimo sta bi trebalo da se nalazi u covekovom tanjiru.


Cena:130din


33.NACELA ZDRAVOG ZIVOTA,Dr.Pol Volk

Pregled
Postioji nekoliko jednostavnih nacela pomocu kojih mozemo brzo i lako da unapredimo svoje zdravlje ili ukoliko imamo neki zdravstveni problem, da ga za kratko vreme otklonimo,a to ce mo otkriti u ovoj knizi

Cena:130din


34.LECENJE RAKA SIROVOM HRANOM,Dr.Kristin Nolfi

Pregled
Termickom obradom (kuvanjem, pecenjem, przenjem) gube se mnogi hranljivi sastojci iz namirnica.
Konzumiranjem prvostepene hrane, u njenom izvornom obliku, moguce je suprostaviti se i najtezim bolestima.

Cena:130din


35.SMRT IZ TANJIRA,Dr.Robert Elez

Pregled
Knjiga koja govori o nastanku i posledicama bolesti ludih krava

Cena:130din36.OTROV SA VELIKIM K,Dr.Agata Kristi

Pregled
Slucaj protiv kafe i drugih braon napitaka.
Neke omiljene namirnice, koje svakodnevno konzumiraju milioni ljudi sirom sveta, su u stvari izvori velikih zdravstvenih problema. Sa tim bi svako trebao da bude upoznat, a narocito roditelji.


Cena:130din37.ZIVETI BEZ BOLESTI,Ernest Ginter

Pregled
Knjiga donosi 100 neobicnih recepata za ishranu i lecenje presnom hranom. Ona je poziv coveku da se vrati prirodi, prirodnoj ishrani presnom hranom i trajnom zdravlju kao cilju i krajnjem rezultatu postovanja takvog nacin zivota i ishrane...
Knjiga je u odlicnom stanju i veoma je zanimljiva i korisna.


Cena:300din


38.SEME UNISTENJA,Dzefri Smit

Pregled

Sokantno otkrice o genetski modifikovanoj hrani i savremenom trovanju covecanstva.
Genetski modifikovana hrana rezultat je kratovidnog razmisljanja i nepostovanja prirodnih zakona. Knjiga "Seme unistenja" pokazuje kako je promovisanje ove lose ideje utemeljeno na iskrivljenoj istini, ispustanju podataka i zataskavanju. Otkrica navedena u ovoj mocnoj knjizi mogla bi pokrenuti revoluciju koju ova tema zasluzuje.

Da li je hrana koju jedemo sigurna?
Sta biotehnoloska industrija ne zeli da saznamo...

Ovaj eksluzivni ekspoze otkriva kako industrijska manipulacija i politicki tajni dogovor-a ne nauka-odobravaju genetski modifikovanih namirnica za svakodnevnu ishranu. Istrazivanja industrije su nepotpuna, alarmantni dokazi o opanostima za zdravlje se prikrivaju, a agencija za odobrenje takve hrane izlozene su snaznom politickom pritisku.
Hraniti se eksperimentalnom hranom kao sto je genetski modifikovana (GM) znaci kockati se sa zdravljem. Otkrijte kako mozete zastititi sebe i svoje porodice.

  Cena:350din


39.VAKCINE,Vens Ferev

 

Ova knjiga ce vam otvoriti oci o cinjenicama vezanim za vakcine koje vlada zeli da ubrizga u vase telo ili telo vaseg deteta. Ovde cete naci obilje cinjenica o vakcinama za odrasle, i o skoro svim decijim vakcinama. Zapanjujuce je koliko njih je opasno.

 Cena:350din


41.MOC ZDRAVLJA,Hans Dil

Pregled
Usporite proces starenja,povecajte otpornost.Zamislite život poput igre cirkusnog zabavljača koji u vazduhu odjednom vrti pet loptica- rad, porodica, zdravlje, prijatelje i veru- nastojeći da mu nijedna od njih ne ispadne iz ruku. Ubrzo zaključuje kako je loptica koja prikazuje rad gumena. Ako je ispusti, ona će odskočiti s poda i vratiti se u vazduh. Ali ostale četiri loptice- mnogo su krhkije. Ako ispusti bilo koju od njih, na njoj će nastati ogrebotina, oštećenje, udubljenje ili će se u potpunosti razbiti. Nikada više ona neće biti kao pre pada. Čovek mora razumeti i nastojati da uravnoteži sve delove svog života.

Cena:400din


42.ZAKONI ZDRAVLJA I IZLECENJA,Dr.Nil Nidl

Pregled

Najkorisnija knjiga koja promoviše zdrav način života koja je napisana u ovoj
generaciji.” (J. A. Šarfenberg (J. A. Scharffenberg), Doktor medicinskih nauka
Istraživač u oblasti ishrane i Profesor ishrane na Univerzitetu Loma Linda)
Vaše zdravlje se spominje u vestima ovih dana. Meso koje jedete zauzima naslovne
stranice časopisa. Pritivrečne studije o raku neprestano se objavljuju. Koji je vaš stav o
zdravom načinu života?
Knjiga dr. Nidlija Zakoni zdravlja i i zlečenja: Kako se pouzdano boriti protiv
bolesti i poboljšati zdravlje ishranom i zdravim načinom života je ono što vam
je potrebno da biste utvrdili šta valja, a šta ne valja kada je u pitanju vaše zdravlje.
U ovoj visoko cenjenoj i priznatoj knjizi, autor predstavlja široku lepezu direktno
upotrebljivih i već dokazano pozitivnih činjenica o zdravlju koje vam mogu pomoći da
sprečite i izlečite mnoge bolesti. Uz podršku najnovijih i najpreciznijih medicinskih i
naučnih informacija, ova knjiga je pravi vodič za postizanje najboljeg mogućeg zdrav -
stvenog stanja vašeg organizma.
Naučite kako da postignete i održite dobro zdravlje na prirodan način i izbegnete ili
smanjite upotrebu sintetičkih lekova.
Onima koji već dugo pate od neke bolesti, ova knjiga pokazuje kako da ojačaju imuni
sistem organizma, oslobode se zavisnosti, poboljšaju moć zdravog rasuđivanja i izbore
se sa stresom.

 

Cena:750din

43.MISTICNA MEDICINA,Dr.Voren Piters

Pregled
Kakve opasnosti kriju: akunpuktura, akupresura, homeopatija, iridologija, radioestezija, refleksologija i druge vestine
koji kriterijumi mogu koristiti za razdvajanje istine od lazi kada je u pitanju lecenje? koje drustvo upraznjava take tehnike? koji je konacan pravac u kome ide takvo lecenje?

Cena:250din

zdravlje i ishrana knjige-zdravstvene knjige-knjige-knjiga-online prodaja-internet knjizara-akupunktura


Ljubav i sreca

LJUBAV I SRECA-knjige — Autor hallo @ 15:14

 

KONTAKT ZA NARUDZBINE

KONTAKT INFO

Tel: 065/43-11-344

Email: haloknjizara@gmail.com


  21. PET JEZIKA LJUBAVI,Gari Capman

Pregled

Kako da pokazete iskrenu odanost voljenoj osobi? Da li ti i tvoja voljena osoba govorite istim jezikom ljbavi? Ljudi ispoljavaju i primaju ljubav na razlicite nacine. Dr. Gari Capman nalazi pet takvih nacina i naziva ih-pet jezika ljubavi. To su: Kvalitetno vreme-Reci priznanja i odobravanja-Pokloni-Cinjenje usluga-Fizicki dodir. Ako ispoljavate ljubav na nacin na koji vasa voljena osoba ne razume, on ili ona ce misliti da nisi ni pokazao ili pokazala ljubav. Problem je u tome sto vas dvoje govorite razlicitim jezikom ljubavi. Ova knjiga predstavlja vodic koji ce vam pomoci da vas dvoje funkcionisete kao tim. Pre nego sto to naucite, naucicete da  prepoznajete i govorite jedinstvenim jezikom ljubavi, da efikasno izrazite ljubav, kao i da za uzvrat primite ljubav. 

Cena:400din

22.USPESAN BRAK,Nensi Van pili

Pregled
Kako živeti sa nesavršenim partnerom? Kako razgovarati sa voljenom osobom? Šta muškarci, a šta žene treba da shvate? Knjiga je odlicna kako za bracne parove,tako i za one koje to te zele da ostvare.

Cena:320din


 

23.TAJNA SRECNOG ZIVOTA,Miroljub Petrovic

Pregled
Savremeni covek se suocava sa mnogim problemima cije je resenje u ovom trenuku `tajna`. Iskustvo svih iskrenih i upornih tragaoca za resenjem problema jeste da ne postoji tajna koja ne moze da se otkrije. Niti problem koji ne moze da se resi. Tajne i problemi postoje da bi coveka podstakle za otkrivanje jedne mnogo lepse realnosti, jednog mnogo drugacijeg zivota i mnogo lepseg sveta.


Cena:300din  24. OPROSTI MI NATASA,Sergej Kurdakov

Pregled
  U ovoj knjizi procitacete, potresnu ispovest mladog Ruskog agenta KGB-a ciji je specijalni zadatak cuvan u najvecoj tajnosti. Za Sergeja, snaznog, talentovanog i zestokog momka, bio je to pravi zivotni izazov. Zadatak uzbudljiv, izuzetno dobro placen, a iznad svega-patriotski. A onda, usred akcije, pojavi se ona koja ce promeniti ne samo njegova osecanja, vec i njgov pogled na svet. Sta je to bilo u stavu i pogledu ove Ruskinje zbog cega je sve, pa i vlastiti zivot, vredilo staviti na kocku?

Cena:400din

26.DVANAEST LAZI KOJE ZENE GOVORE MUZEVIMA,Tim i Sila Rajter

Pregled
Knjiga otriva dvanaest lazi koje zene govore muzevima,sta zene zaista pokusavaju da kazu-kao i to sta ceznu da cuju.Iako je napisana za zene,muskarci iz ove knjige mogu saznati sta se desava u umovima i srcima njihove lepse polovine.

Cena:500din

27.DVANAEST LAZI KOJE MUZEVI GOVORE ZENAMA,Tim i Sila Rajter

Pregled
U ovoj pronicljivoj knjizi napisanoj za muskarce,otkricete 12 lazi koje muskarci govore zenama i otkricete sta muskarci zaista zele da kazu.Muskarcima ce laknuti kad uvide da ih autori knjige razumeju i saosecaju s njima. Zenama ce,bez sumnje ,biti zanimljivo da saznaju sta se zaista zbiva u srcima i mislima njihovih muskaraca.

Cena:500din

knjige-knjiga-online knjizara-prodaja knjiga


Za decu

ZA DECU-knjige — Autor hallo @ 13:58

 Cao drugari! Hocemo da se igramo?Smile

 Pregled

KONTAKT ZA NARUDZBINE

KONTAKT INFO

Tel: 065/43-11-344

Email: haloknjizara@gmail.com

 

63.DECO,DARVIN NIJE ZNAO ISTINU-450din
PregledDeci na veoma pristupacan nacin i sa mnogo ilustracija se objasnjavaju svemir,zivotinje, biljke...


DVD i DviX-Katalog

DVD i DviX-Katalog — Autor hallo @ 13:11

 Dvd katalog je radi boljeg snalazenja podeljen na nekoliko oblast:

  • Stvaranje i evolucija
  • Svet tajni i misterija
  • Bog i dokazi
  • Biblijski filmovi
  • Crtani filmovi
  • Zdravlje i ishrana

KONTAKT ZA NARUDZBINE

KONTAKT INFO

Tel: 065/43-11-344

Email: haloknjizara@gmail.com

 

STVARANE EVOLUCIJA STVARANJE EVOLUCIJA STVARANJE


64.DOKAZ STVARANJA 1 DviX-200din.
1. Cudo radjanja
2. Cudo celije
3. Cudo disanja
4. Cudo mozga
5. Cudo semena
6. Cudo mrava
7. Cudo ptica
8. Cuda u morima
9. Dokaz stvaranja
10. Arhitekte u prirodi
11. Pozrtvovanost u prirodi
12. Cudesno stvaranje 1
13. Cudesno stvaranje 2
14. Cudesno stvarane 3
15. Od zabe do ptice65.DOKAZ STVARANJA 2 DviX-200din.
16. Cudesna planeta 1
17. Cudesna planeta 2
18. Otisci stvaranja
19. Zemlja mlada planeta
20. Planeta
21. Zapisi o potopu
22. Katastrofa velikog kanjona
23. Uzburkane vode
24. Tajna materije
25. Bozje oblicje
26. Tehnologija u prirodi
27. Ljubav i saradnja
28. Kolaps darvinizma u zivom svetu
29. Strahote darvinizma
30. Pozadina svetski ratova66.TAJNE SKRIVENE U STENAMA –DviX-200din.
1. Tajna natprirodni stena
2. Misterija Stounhendza
3. Najvazniji djavolji kamen
4. Plac krvavog kamena
5. Pecat carskih stena
6. Petrova stena ili Mojsijev kamen
7. Tajna kraljevskog sfinga
8. Sta kriju stene ispod Jerusalima67.PRIVILEGOVANA PLANETA –DVD-200din.68.SILA BOZJEG STVARANJA
-200din.
1. Poreklo svemira
2. Starost nase planete
3. Suncev sistem
4. Mlecni put
5. Kolaz
6. Planeta zemlja
7. Privilegovana planeta
8. Voda u naletu
9. Zemlja u pokretu
10. Vetrovi u vihoru
11. Otkljucavanje misterije zivota
12. Milijoni kojih nema
13. Zavera evolucije
14. Ikone evolucije
69.NAUKA I PROBLEM SMRTI 1
-DviX-200din.
1. Najvaznija pitanja
2. Covek i dinosaurusi
3. Najvece cudo prirode
4. Sta nam govore fosili
5. Otisci stvaranja
6. Arheolosko otkrice veka
7. Eksperiment zivota
8. Tajna okultizma
9. Prolecni praznici
10. Dani straha
11. Kuca od palme
12. Post nad postovima70.NAUKA I PROBLEM SMRTI 2 -DviX-200din.
13. Istorija netolerancije
14. Konacni dokaz
15. Buducnost planete
16. Da li postoje prelazne forme
17. Nastanak ljutski rasa
18. Prepotopna civilizacija
19. Nojeva barka
20. Rodoslov covecanstva
21. Starost zemlje
22. Metode radio aktivnog datiranja
23. Metode ugljenika C14SVET TAJNI I MISTERIJA TAJNE MISTERIJE TAJNE

71.DARVINIZAM- DviX-200din.
1. Dinosaurusi
2. Cudo kanjona
3. Piramide
4. Natrirodno
5. Zivot posle smrti
6. Tajna drustva
7. Sistem obrazovanja
8. Buducnost planete
9. Sodom i gomor


72.IZA KULISA- DvIX-200din.
1. Istina o starosti zemlje
2. Misterija vremena
3. Tajna drustva
4. Iza kulisa NSA
5. Sta donosi buducnost
6. Akteri najveceg ujedinjenja
7. Vrhunac istorije

73.VINO VAVILONA-DviX-200din.
1. Vino vavilona
2. Zena jase zver
3. Novi svetski poredak
4. Tajanstveno carstvo
5. New age
6. Da svi jedno budu
7. Cudo vatre
8. UN. I okultna zver
9. Bitka divova


74.KUD PLOVI OVAJ BROD- DviX-200din.
1. Globalno zagrevanje
2. Prevara 11.9.2001
3. Odred smrti
4. Masonerija
5. Psihijatrija
6. Armagedon 1’
7. Armagedon 2
8. Znaci sudnjeg dana
9. Satanizam


75.ELEKTRONSKI LOGOR
DIGITALNI ANDJEO
GLOBALNO ZAGREVANJE-
DVD-200din.

76.KOD IZA DAVINCIJEVOG- DviX-200din.
1. Dr.Ivanov
2. Izrael u Alpima
3. Ko je Isus
4. Kod iza Davincijevog
5. Duh vremena
6. Zero istrazivanje

77.KO VLADA SVETOM-
O sistemu vrednosti danasnjice-DVD-200din.

78.TAJNA ANDJELA I DEMONA -200din.
1. Masoni
2. templari
3. Ilimunati
4. KGB

79.ZAVRSNA IGRA-
Detaljan plan za globalno porobljavanje- DVD-200din.

80.SMRTONOSNA ZABAVA-O stetnosti nekih vrsta muzike,droge,igrica... -DVD-200din.

81.CUDESNA OTKRICA-
DviX-200din.
1. Poreklo coveka
2. Zivot iz epruvete
3. Zakoni ljutske prirode
4. Cudesni um


82.TAJNE MISTERIJE-Osnivanje Amerike- DVD(2diska)-200din.

83.USPON SATANIZMA- DviX-200din.
1. Uspon satanizma
2. Bogovi novog doba
3. Zvono pakla
4. Zbuk i bes
5. Udar
6. Masakr nevinih(abortus)
7. Dozvola za ubijanje
8. Mlad i buntovan
9. Holivud(sex i zavodjenje)
10. Holivud(moc i filozofija)
11. Holivud(Svetla,kamena,hula)

84.DOKAZ STVARANJA 3
USPON SATANIZMA 2-
DviX-200din.

1. Prelaz preko crvenog mora
2. Potraga za prvom gorom Sinaj
3. Sator od sastanka
4. Solomunov hram
5. Noc vestica
6. Masonerija
7. Hari poter
8. Smrtonosna zabava
9. Satanizam

85.MERIMA ISAKOVIC-Zivotna iskustva i traganja- DVD-200din.
BOG I DOKAZI BOG I DOKAZI BOG DOKAZI BOG DOKAZI


86.KO JE BIO ISUS-Po Mateju- DviX-200din.
1. Upoznaj Mateja
2. Isceljenje
3. Kako se ponasati
4. Zivot bez briga
5. Strah od buducnosti
6. Carstvo Bozje

87.POSLEDNJI DOGADJAJI-Biblijska prorocanstva-
DVd-200din.

88.SEDMI DAN KROZ ISTORIJU(5 emisija)
-DVD-200din.


BIBLIJSKI FILMOVI-BIBLIJSKI FILMOVI


89.STRADANJE HRISTOVO-DVD-200din.

90.HRISTOVO RODJENJE-DVD-200din.

91.BEN HUR 1 i 2deo(2diska)-DVD-350din.

92.KRALJ DAVID-DVD-200din.

93.PAVLE-DVD-200din.

94.JOSIF-DVD-200din.

95.JESTIRA-DVD-200din.

96.OTKRIVENJE-DVD-200din.

97.POSLEDNJA BITKA-DVD-200din.

98.IZRAEL U ALPIMA-Valdezani-DVD-200din.

99.ISUSOV ZIVOT-Po lukinom jevandjelju-DVD-200din.

100.ISUSOV ZIVOT-Po Jovanovom jevandjelju-DVD-200din.

101.DESET ZAPOVESTI 1-DVD-200din.

102.DESET ZAPOVESTI 2-DVD -200din.

111.BIBLIJSKO STVARANJE-200din.

112.AVRAM-200din.

113.JAKOV-200din.

114.MOJSIJE-200din.

115.SAMSON-200din.

116.SOLOMUN-200din.

117.JEREMIJA-200din.

118.MARIJA-200din.

119.DELA APOSTOLSKA-200din.

120.VARNAVA-200din.

CRTANI FILMOVI CRTANI FILMOVI CRTANI FILMOVI

103.CRTANI FILMOVI 1- DviX-200din.
1. Stvaranje
2. Nojeva barka
3. Josif i njegova braca
4. Mojsije
5. Bitka kod Jerihona
6. Samson i Dalila
7. David i golijat
8. Kraljica Jestira
9. Danilo u lavovskoj jami
10. Prorok Jona
11. Rodjenj Isusa Hrista
12. Vaskrsenje Isusa Hrista

104.BIBLIJSKI CRTANI 2-Dvix-200din.
1 Prorok Jelisije
2 Prorok Samuilo
3 Prorok Danilo
4 Kralj je rođen
5 Jovan Krstitelj
6 Blago na nebu
7 Izgubljeno nađeno
8 Vjerujem, Gospode!
9 Gospodnje molitva
10 Izgubljeni sin
11 Priče o nebeskom carstvu
12 Oprosti nam dugove
13 Isusova čuda
14 On je vaskrsao
15 Pavle iz Tarsa
16 Pavlova misija
17 Bjekstvo pod sjajem zvjezda
18 Proboj
19 Urlik noći
20 Utopi se i plivaj
21 Pomahnitale vode
22 Spasavanje iz katakombe
23 U klopci
24 Spremi se, nišani, pa


ZDRAVLJE ISHRANA ZDRAVLJE ISHRANA


105.ZAKONI ZDRAVLJA 1 -DviX-200din.
1. Biljna ili mesna ishrana
2. Zdravlje ili duvan
3. Kuvar1
4. Kuvar2
5. Buducnost hrane
6. Krik za slobodom(droga)
7. Pobedila sam rak 1
8. Pobedila sam rak 2


106.ZAKONI ZDRAVLJA 2 -DviX-200din.
1. Imunitet 1
2. Imunitet 2
3. Gojaznost
4. Misici
5. Mozak
6. Svedocanstvo
7. Zakoni zdravlja

107.BOLJE ZIVETI- DviX-200din.
1. Nacin zivota
2. Sta jedemo
3. Presna hrana
4. Vase zdravlje-vas izbor
5. Masnoca i srce
6. Zivot u novom izdanju
7. Uzrocnici bolesti
8. Strah u lancu hrane
9. Koliko je riba dobra
10. Mleko u ishrani
11. Laktoza u ishrani
12. Koliko je zdrav sir
13. Alternativa
14. Uopsteni vodici
15. Mahunarke


108.POBEDI ILI CES BITI POBEDJEN-O stetnosti cigareta-
DVD-200din.

109.VAKCINACIJA I SVINSKI GRIP- DVD-200din.

110.POJAVA VIRUSA I VAKCINACIJA-
DVD-200din.


.
.
.
Korisni linkovi:
.